LUNDSJÖNS BYALAG

Byn firade 375-års jubileum

2009

Stenens text

HÄR BRÖTO VÅRA FÄDER MARK REDAN ÅR 1634

TILL DERAS MINNE RESTES STENEN ÅR 1934